top of page
Gröna tak

hållbar förvaltning av fastigheter

välkommen till enviro™

nästa generations fastighetsförvaltning

Vi står för mångsidighet & flexibilitet

Spela video

Vi sätter grön kant
på din fastighet

Vi är leverantör av facility management-tjänster
på Åland.

Våra fastighetstjänster inkluderar teknisk förvaltning med drift, service och underhåll, skötsel av mark och grönytor samt lokalvård.

Vi tar hand om Er fastighet - allt mellan gräsmattor och trädtoppar till källare och taknock.

ENVIRO™ grundades av Dan-Mikael Granlund, utbildad fastighetstekniker med miljöprofil vid yrkeshögskolan Installatörernas Utbildningscentrum (INSU) i Stockholm.
Efter ca 10 år inom fastighetsbranschen som bl.a drifttekniker inom den kommunala sektorn och förman på fastighetsserviceföretag, startades ENVIRO™ - Hållbar förvaltning av fastigheter.

Vi förvaltar idag fastigheter åt BAB, FAB och BRF samt erbjuder service för privatkunder runt hela Åland.

Om oss
Tjänster

vi förvaltar fastigheter åt privatkunder, företag, kommuner & bostadsbolag

Contact
bottom of page