kontakt

Granlunda Environment
Granlunda Gård Ab

+358 (0) 457 33 14 229

granlunda.environment@outlook.com

Vestansundabyaväg 290

AX-22130 Gottby
Jomala, ÅLAND

 

© 2014 - 2020 Granlunda Environment. All rights reserved.

Hållbar Förvaltning

av fastigheter på åland

vi är redo.

tillsammans

skapar vi

framtiden.

Kontakta oss!

Vi sätter grön kant

på din fastighet

Vi förvaltar fastigheter med fokus på miljömässig hållbarhet på hela fasta Åland.

Vår miljöambition är hög och vi arbetar med klimatvänliga metoder, redskap, maskiner och produkter, så långt det är möjligt. Vi tror på en bra dialog och engagemang i hållbarhetsfrågor mellan oss, hyresvärdar och hyresgäster. Vi tycker att fastigheter har en central roll att fylla i människors välbefinnande.

Fastighetsägare adderar ett mervärde till fastigheten genom att minska klimatpåverkan då skötseln utförs utan koldioxidutsläpp och strävar till att minska vatten- och elförbrukningen samt källsorterar sitt avfall.

Granlunda Environment, 'Enviro', ägs av Granlunda Gård Ab, där en stor del av verksamheten tar hållbar miljöpolicy på stort allvar. Hotellet på gården arbetar med att hålla låga energi- och vattenförbrukningar, sorterar avfallet, serverar endast lokalproducerade livsmedel på frukostbordet, städar med ekologiska rengöringsmedel samt siktar mot att i snar framtid installera solceller och ett klimatsnällt alternativ till uppvärmning undersöks.

Verksamheten genomsyras av hållbarhet och är certifierade hos den internationella miljömärkningen Green Key.
Läs mer på www.granlundagard.ax.

Enviro stöder FN's handlingsprogram Agenda 2030. Programmet innehåller 17 olika mål som gäller hållbar utveckling.

Mer information om programmet hittar du här.
Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland hittar du här.

 

Enviro stöder även nätverket bärkfraft.ax där ålänningar tillsammans skapar det bästa öriket man kan tänka sig. Läs mer om hur alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar här.

 

 

 

 
 

tjänster

 

Teknisk förvaltning

Drift, service & underhåll

Mark- & grönskötsel

städ & rengöring

samtliga tjänster utföres med ekologiska produkter och eldrivna eller på andra sätt milövänliga maskiner och redskap.

vi garanterar Låga emissioner och låga bullernivåer. Vi laddar våra eldrivna maskiner och redskap med vindproducerad el och tankar våra fordon med HVO - fossilfri diesel. 

vi engagerar och integrerar kunden i hållbarhetstänk som bidrar till den positiva effekten kallad "warm glow" - kontakta oss för mer info!

Nästa generations fastighetsservice är miljövänlig och engagerar kunden i hållbarhetstänk

För ett hållbart örike.

Kontakta oss för mer info

eller begär offert