Hållbar Förvaltning

av fastigheter på åland

vi utför
nu även
hemnära
tjänster!

läs mer här!

välkommen till nästa generations fastighetsförvaltning

Vi sätter grön kant

på din fastighet

Vi förvaltar fastigheter med fokus på miljömässig hållbarhet på Åland.

Vår miljöambition är hög och vi arbetar med klimatvänliga metoder, redskap, maskiner och produkter, så långt det är möjligt.


Vi tror på en bra dialog och engagemang i hållbarhetsfrågor mellan oss och våra kunder.

Vidare tycker vi att fastigheter har en central roll att fylla i människors välbefinnande,
därför tillför vi gärna det lilla extra för skapa trivsel i fastigheter.

Fastighetsägare adderar ett mervärde till fastigheten genom att minska klimatpåverkan då vår skötsel och underhåll med fastigheterna utförs utan koldioxidutsläpp och tillsammans uppmuntrar vi våra avtalskunder med dess boende eller personal som verkar i fastigheterna att minska vatten- och elförbrukningen samt att källsortering faktiskt görs.

ENVIRO™ stöder FN's handlingsprogram Agenda 2030.

 

 

 

 

Programmet innehåller 17 olika mål som gäller hållbar utveckling.

Mer information om programmet hittar du här.
Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland hittar du här.

 

ENVIRO™ stöder även nätverket Bärkraft.ax där ålänningar tillsammans skapar det bästa öriket man kan tänka sig. Läs mer om hur alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar här.

 

 

 

 
 

tjänster

 

Teknisk förvaltning

Fastighetsdrift, service & underhåll

Mark- & grönytor

Mindre bygg- & renoveringsarbeten

Städ & rengöring

Vi garanterar låga emissioner och låga bullernivåer. Vi laddar våra eldrivna maskiner och redskap med vindproducerad el och tankar våra fordon med HVO - fossilfri diesel. 

Vi engagerar och integrerar även våra avtalskunder med hållbarhetstänk som bidrar till den positiva effekten kallad "Warm Glow"

- kontakta oss för mer info!

Nästa generations fastighetsservice är miljövänlig och engagerar kunden i hållbarhetstänk

För ett hållbart örike.

mindre buller

inget CO2 utsläpp

Vi siktar på att vår maskinpark skall vara
100% eldrivet

vi förvaltar fastigheter åt privatkunder, företag, kommuner & bostadsbolag

Kontakta oss för mer info

eller begär offert!

 
kontakt

ENVIRO™

+358 018 25060

granlunda.environment@outlook.com

Granlunda Gård AB c/o Granlunda Environment

Vestansundabyaväg 290

AX-22130 Gottby
Jomala, ÅLAND

 

bassängvatten

kompetens för anläggnings-

teknik och bassängvatten-

hygien

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

© 2014 - 2021 Enviro™. All rights reserved.