top of page
Gröna tak

välkommen till enviro™
fastighetsentreprenad

Vi står för mångsidighet & flexibilitet

Spela video

Vi är leverantör av facility management-tjänster
på Åland.

Våra fastighetstjänster inkluderar teknisk förvaltning med drift, service och underhåll, skötsel av mark och grönytor samt lokalvård.

Vi tar hand om Er fastighet - allt mellan gräsmattor och trädtoppar till källare och taknock.

ENVIRO™ grundades av Dan-Mikael Granlund, utbildad fastighetstekniker med miljöprofil vid yrkeshögskolan Installatörernas Utbildningscentrum (INSU) i Stockholm.
Efter ca 10 år inom fastighetsbranschen som bl.a. drifttekniker inom den kommunala sektorn och förman på fastighetsserviceföretag, startades ENVIRO™.

Vi förvaltar idag fastigheter åt BAB, FAB och BRF samt utför fastighetsrelaterade tjänster åt företag och privatkunder runt hela Åland.

Om oss
Tjänster

vi förvaltar fastigheter åt privatkunder, företag, kommuner & bostadsbolag

Contact
bottom of page