Gröna tak

hållbar förvaltning av fastigheter

välkommen till enviro™
nästa generations fastighetsförvaltning

Enviro

Vi står för mångsidighet & flexibilitet

Vi sätter grön kant
på din fastighet

Vi förvaltar fastigheter med fokus på miljömässig hållbarhet på Åland.

Vår miljöambition är hög och vi arbetar med klimatvänliga metoder, redskap, maskiner och produkter, så långt det är möjligt.


Vi tror på en bra dialog och engagemang i hållbarhetsfrågor mellan oss och våra kunder.

Vidare tycker vi att fastigheter har en central roll att fylla i människors välbefinnande, därför tillför vi gärna det lilla extra för skapa trivsel i fastigheter.

Fastighetsägare adderar ett mervärde till fastigheten genom att minska klimatpåverkan då vår skötsel och underhåll med fastigheterna utförs utan koldioxidutsläpp och tillsammans uppmuntrar vi våra avtalskunder med dess boende eller personal som verkar i fastigheterna att minska vatten- och elförbrukningen samt att källsortering faktiskt görs.

ENVIRO™ stöder FN's handlingsprogram Agenda 2030.

Programmet innehåller 17 olika mål som gäller hållbar utveckling.

Mer information om programmet hittar du här.
Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland hittar du här.

 

ENVIRO™ stöder även nätverket Bärkraft.ax där ålänningar tillsammans skapar det bästa öriket man kan tänka sig. Läs mer om hur alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar här.

 

 

 

svanblomma_23764773.jpg
glåbala_målen_95ea4d03.jpeg.jpg
 
 

vi förvaltar fastigheter åt privatkunder, företag, kommuner & bostadsbolag