Hållbar Förvaltning

av fastigheter på åland

vi utför
nu även
hemnära
tjänster!

läs mer här!

Vi sätter grön kant

på din fastighet

Vi förvaltar fastigheter med fokus på miljömässig hållbarhet på Åland.

Vår miljöambition är hög och vi

arbetar med klimatvänliga metoder,

redskap, maskiner och produkter,

så långt det är möjligt.
Vi tror på en bra dialog och

engagemang i hållbarhetsfrågor

mellan oss, hyresvärdar och hyresgäster.

Vi tycker att fastigheter har en central roll

att fylla i människors välbefinnande.

Fastighetsägare adderar ett mervärde till fastigheten genom att minska klimatpåverkan då skötseln och arbetet kring fastigheterna utförs utan koldioxidutsläpp och tillsammans uppmuntrar vi boende och personal att minska vatten- och elförbrukningen samt att källsortering faktiskt görs.

ENVIRO stöder FN's handlingsprogram Agenda 2030.

 

 

 

 

Programmet innehåller 17 olika mål som gäller hållbar utveckling.

Mer information om programmet hittar du här.
Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland hittar du här.

 

ENVIRO stöder även nätverket Bärkfraft.ax där ålänningar tillsammans skapar det bästa öriket man kan tänka sig. Läs mer om hur alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar här.

 

 

 

 
 

tjänster

 

Teknisk förvaltning

fastighetsDrift, service & underhåll

Mark- & grönytor

trä- & metallarbeten

städ & rengöring

Samtliga tjänster utföres med ekologiska produkter och eldrivna eller på andra sätt miljövänliga maskiner och redskap.

Vi garanterar låga emissioner och låga bullernivåer. Vi laddar våra eldrivna maskiner och redskap med vindproducerad el och tankar våra fordon med HVO - fossilfri diesel. 

Vi engagerar och integrerar bl.a. bostadsbolag i hållbarhetstänk som bidrar till den positiva effekten kallad "Warm Glow"

- kontakta oss för mer info!

Nästa generations fastighetsservice är miljövänlig och engagerar kunden i hållbarhetstänk

För ett hållbart örike.

bassängvatten

kompetens för anläggnings-

teknik och bassängvatten-

hygien

Kontakta oss för mer info

eller begär offert!

 
kontakt

Granlunda Environment - ENVIRO
 

+358 (0) 457 33 14 229

granlunda.environment@outlook.com

Granlunda Gård

Vestansundabyaväg 290

AX-22130 Gottby
Jomala, ÅLAND

 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

© 2014 - 2020 Granlunda Environment. All rights reserved.