Drift, service & underhåll

Enviro står för en kontinuerlig tillsyn och skötsel av kundernas fastigheter. Målet är att hålla fastigheterna i rätt skick och på så sätt skapa nöjda hyresgäster.

Våra fastighetstekniker avhjälper snabbt eventuella fel i fastigheterna, ofta långt innan de skapar missnöjda hyresgäster eller omfattande skador på fastigheten.

De flesta moderna fastigheter har mycket effektiva system för ventilation installerade, vilka möjliggör ett optimalt klimat till låg energiförbrukning. Men dessa system är avancerade och kräver tillsyn och optimering för att fungera väl under fastighetens LCC (livscykel).

Enviro har utbildade fastighetstekniker som bevakar och justerar kundernas system i syfte att skapa nöjdare hyresgäster och lägre driftkostnader.

Vi ger fastigheternas kontaktperson en snabb återkoppling och vi åtgärdar problemen utan dröjsmål, faktorer som är viktiga för att behålla hög hyresgästnöjdhet. Vi erbjuder felanmälan både via hemsidan, e-post och via telefon. Inkommande ärenden prioriteras och distribueras till våra fastighetstekniker för åtgärd.

kontakt

Granlunda Environment - ENVIRO
 

+358 (0) 457 33 14 229

granlunda.environment@outlook.com

Granlunda Gård

Vestansundabyaväg 290

AX-22130 Gottby
Jomala, ÅLAND

 

bassängvatten

kompetens för anläggnings-

teknik och bassängvatten-

hygien

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

© 2014 - 2020 Granlunda Environment. All rights reserved.