Mark- & grönytor

ENVIRO™ tillhandahåller ett brett utbud av tjänster och åretruntskötsel av alla utomhusytor för bostadsbolag och fastighetsägare.

Att hålla utomhusmiljön i ett snyggt skick är en viktigt del av fastighetsskötseln. Vi utför markskötsel kring entréer, lekplatser och andra ytor som tillhör fastigheten. Men vi tar också hand om gräsytor, träd och andra växter som tillhör fastigheten. Kontakta oss för mer information och konsultation om hur vi kan hjälpa er med er utomhusmiljö.

De mark- och grönytetjänster vi erbjuder:

 • Tillsyn och städning.

 • Plocka skräp.

 • Tömma papperskorgar.

 • Blåsa bort löv.

 • Vår- och höststädning.

 • Sopa undan grus.

 • Underhållssopning av hårdgjorda ytor.

 • Sladdning av grusytor.

 • Kontroll av sandytor.

 • Rensning.

 • Underhåll av lekredskap och markutrustning.

 • Skötsel av fontäner och dammar.

 • Snöröjning av mark, tak och parkeringar.

kontakt

ENVIRO™

+358 018 25060

granlunda.environment@outlook.com

Granlunda Gård AB c/o Granlunda Environment

Vestansundabyaväg 290

AX-22130 Gottby
Jomala, ÅLAND

 

bassängvatten

kompetens för anläggnings-

teknik och bassängvatten-

hygien

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest
 • Tumblr Social Icon
 • Instagram

© 2014 - 2021 Enviro™. All rights reserved.