top of page

teknisk förvaltning

Med rätt teknisk förvaltning ökar boendetrivseln samtidigt som driftskostnaderna sjunker.

ENVIRO™ utför teknisk förvaltning för alla typer av fastigheter. Vi skräddarsyr paket anpassat efter just er fastighet för att erbjuda ett kostnadseffektivt upplägg anpassat efter era behov.

Underhållsplan

En underhållsplan beskriver vad som skall underhållas, när det skall underhållas och vad det beräknas kosta. Det kan vara att lägga om taket, byta cirkulationspump, renovera fasaden eller annat som står på tur.

 

En underhållsplan ger fastighetsägaren en överblick och möjlighet att varje år avsätta pengar till underhåll, så att kostnaderna sprids ut.

Med långsiktig teknisk förvaltning får man förutsättningar att både hushålla med resurser och investera i hållbar teknik.

 

Det finns olika åtgärder som kan minska vattenförbrukningen med 20 %, vilket minskar CO2-utsläppet med 26 kg/lägenhet och år. Eller tilläggsisolering som kan minska CO2-utsläppet med 101 kg/lägenhet och år.

 

Med teknisk förvaltning vet man dessutom att lagarna i miljölagstiftningen efterlevs.

20150407_125944.jpg
thumbnail_20200219_200402.jpg
bottom of page